افزوده شدن محصولات پمپیران به فروشگاه اینترنتی

محصولات شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران) شامل الکتروپمپ های شناور ، پمپ های فشار قوی WKL و پمپ های گریز از مرکز به مجموعه محصولات فروشگاه اینترنتی افزوده شد .
محصولات شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران) شامل الکتروپمپ های شناور ، پمپ های فشار قوی WKL و پمپ های گریز از مرکز به مجموعه محصولات فروشگاه اینترنتی افزوده شد .

این محصولات از طریق   این لینک  قابل دسترس می باشند .
نظرات فعال نیست