افزوده شدن محصولات موتوژن به فروشگاه اینترنتی

کد خبر : 4تاریخ انتشار : 1390/11/13تعداد بازدید : 6629

افزوده شدن محصولات موتوژن به فروشگاه اینترنتی

انواع الکتروموتورهای موتوژن (ساخت تبریز) به سیستم فروشگاه اینترنتی افزوده شد.
افزوده شدن محصولات موتوژن به فروشگاه اینترنتیانواع الکتروموتورهای موتوژن (ساخت تبریز) به سیستم فروشگاه اینترنتی افزوده شد .

این محصولات شامل الکتروموتورهای سه فاز موتوژن (750,1000,1500,300 RPM) و همچنین الکتروموتورهای کولری موتوژن می باشد .

محصولات موتوژن از طریق این لینک  بر روی فروشگاه اینترنتی پمپیران اصفهان قابل مشاهده می باشد.