نرم افزار راهنمای انتخاب محصولات پمپیران

امکان دریافت نرم افزار راهنمای انتخاب محصولات پمپیران بر روی سایت فروشگاه پمپیران اصفهان فراهم گردید .
امکان دریافت نرم افزار راهنمای انتخاب محصولات پمپیران بر روی سایت فروشگاه پمپیران اصفهان فراهم گردید .
این نرم افزار دارای بخش های مختلف اعم از معرفی شرکت پمپیران ، معرفی محصولات و ویژگی های آن ها و همچنین راهنمای انتخاب محصولات می باشد .

راهنمای انتخاب محصولات شامل پمپ های شناور ، پمپ های گریز از مرکز (Centrifugal) و پمپ های فشارقوی (WKL) می باشد .

حجم این نرم افزار 32.2MB می باشد و بصورت لینک مستقیم از طریق وب سایت فروشگاه پمپیران اصفهان قابل دریافت می باشد .

جهت دریافت نرم افزار راهنمای انتخاب محصولات پمپیران به صفحه زیر رجوع کنید :
نظرات فعال نیست