افزوده شدن محصولات جمکو به فروشگاه اینترنتی

کد خبر : 6تاریخ انتشار : 1391/02/31تعداد بازدید : 5796

افزوده شدن محصولات جمکو به فروشگاه اینترنتی

انواع الکتروموتورهای جمکو (ساخت شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین) به فروشگاه اینترنتی افزوده شد.
افزوده شدن محصولات جمکو به فروشگاه اینترنتیانواع الکتروموتورهای جمکو (ساخت شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین) به سیستم فروشگاه اینترنتی افزوده شد.

این محصولات شامل الکتروموتورهای سه فاز سنگین جمکو (1000,1500,3000 RPM) می باشد .

محصولات جمکو در  این لینک بر روی فروشگاه اینترنتی پمپیران اصفهان قابل مشاهده می باشد.