فروش اینترنتی

جهت خرید باید عضو فروشگاه باشید . اگر قبلاً ثبت نام کرده اید توسط نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
  • فروشگاه
  • *تکمیل خرید
  • *ورود
  • *ثبت نام
  • *سبد خرید
پمپ شناور جریان شعاعی (تخت)

قطر لوله: 4 اینچ
ارتفاع از 18 الی 230  متر
آبدهی از 30 الی 70 مترمکعب/ساعت

  جدول آبدهی پمپ شناور UQH293
کالاهای گروه [ پمپ های شناور UQH 293 ]
پمپ شناور UQH 293/2
قیمت : 25,920,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 6E73/2 - 7.5 Kw - 10H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/3
قیمت : 30,810,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 7A113/2 - 11 Kw - 15.5H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/4
قیمت : 35,150,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 7A153/2 - 15 Kw - 20.5H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/5
قیمت : 40,580,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 7A183/2 - 18.5Kw - 25.5H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/6
قیمت : 46,180,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 7A223/2 - 22Kw - 30.5H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/7a -126mm
قیمت : 51,950,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 7A223/2 - 22Kw - 30.5H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/7
قیمت : 51,950,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 8A243/2 - 24.5Kw - 33H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/8
قیمت : 57,950,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A303/2 - 30Kw - 41H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/9
قیمت : 65,120,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A303/2 - 30Kw - 41H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/10
قیمت : 72,720,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A373/2 - 37Kw - 50H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/11
قیمت : 77,410,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A373/2 - 37Kw - 50H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/12
قیمت : 87,180,000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A453/2 - 45.5Kw - 62H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/13
قیمت : ---
الکتروموتور مورد نياز 9B553/2 - 55Kw - 75H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQH 293/15
قیمت : ---
الکتروموتور مورد نياز 9B553/2 - 55Kw - 75H.P
وضعیت : موجود نیست