فروش اینترنتی

جهت خرید باید عضو فروشگاه باشید . اگر قبلاً ثبت نام کرده اید توسط نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
  • فروشگاه
  • *تکمیل خرید
  • *ورود
  • *ثبت نام
  • *سبد خرید
پمپ شناور جریان شعاعی (تخت)

قطر لوله: 4 اینچ
ارتفاع از 16 الی 432 متر
آبدهی از 40 الی 100 مترمکعب/ساعت

  جدول آبدهی پمپ شناور UQN345
کالاهای گروه [ پمپ های شناور UQN 345 ]
پمپ شناور UQN 345/1
قیمت : 21،550،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 6E73/2 - 7.5 Kw - 10H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/2
قیمت : 26،730،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 7A153/2 - 15 Kw - 20H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/3
قیمت : 32،170،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 7A223/2 - 22Kw - 30H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/4
قیمت : 38،070،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A303/2 - 30Kw - 41H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/5
قیمت : 44،200،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A373/2 - 37Kw - 50H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/6
قیمت : 50،640،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A453/2 - 45.5Kw - 62H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/7
قیمت : 57،340،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9B553/2 - 55Kw - 75H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/8
قیمت : 64،300،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A623/2 - 62.5Kw - 85H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/9
قیمت : 68،200،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A733/2 - 73.5Kw - 100H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/10
قیمت : 87،400،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 9A733/2 - 73.5Kw - 100H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/11
قیمت : 96،150،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 10A923/2 - 92Kw - 125H.P
وضعیت : موجود است
پمپ شناور UQN 345/12
قیمت : 105،040،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 10A923/2 - 92Kw - 125H.P
وضعیت : موجود نیست
پمپ شناور UQN 345/13
قیمت : 114،390،000 ریال
الکتروموتور مورد نياز 10A1103/2 - 110Kw - 150H.P
وضعیت : موجود نیست