فروش اینترنتی

جهت خرید باید عضو فروشگاه باشید . اگر قبلاً ثبت نام کرده اید توسط نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
  • فروشگاه
  • *تکمیل خرید
  • *ورود
  • *ثبت نام
  • *سبد خرید
Pentax Electropumps
الکتروپمپ های پنتاکس ، ساخت ایتالیا
کالاهای گروه [ الکتروپمپ های پنتاکس (Pentax) ]
صفحه :  12بعد
Pentax CM 100/00
Pentax CM 100/00
قیمت : 24,510,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس بشقابی ، 1 اسب بخار ، واسطه چدن ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CM 100/01
Pentax CM 100/01
قیمت : 26,330,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس بشقابی پروانه برنجی ، 1 اسب بخار ، واسطه چدن ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CAM 100/00
Pentax CAM 100/00
قیمت : 25,410,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس جتی ، 1 اسب بخار ، واسطه چدن ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax PM 80
Pentax PM 80
قیمت : 13,620,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس تک فاز ، 1 اسب بخار
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 100/01
Pentax CB 100/01
قیمت : 39,030,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 1 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 160/00
Pentax CB 160/00
قیمت : 48,110,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 1.5 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 160/01
Pentax CB 160/01
قیمت : 53,550,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 1.5 اسب بخار ، 2 پروانه ، پروانه برنجی
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 210/00
Pentax CB 210/00
قیمت : 50,820,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 210/01
Pentax CB 210/01
قیمت : 58,080,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، 2 پروانه ، پروانه برنجی
وضعیت : موجود نیست
Pentax MB 200/00
Pentax MB 200/00
قیمت : 50,820,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CH 210
Pentax CH 210
قیمت : 50,820,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CHT 210
Pentax CHT 210
قیمت : 48,110,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، سه فاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CH 310
Pentax CH 310
قیمت : 83,130,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 3 اسب بخار ، ارتفاع بالا ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CHT 310
Pentax CHT 310
قیمت : 52,640,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اینچ ، 3 اسب بخار ، ارتفاع بالا ، سه فاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CHT 400
Pentax CHT 400
قیمت : 91,670,000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 4 اسب بخار ، ارتفاع بالا ، سه فاز
وضعیت : موجود نیست
صفحه :  12بعد