فروش اینترنتی

جهت خرید باید عضو فروشگاه باشید . اگر قبلاً ثبت نام کرده اید توسط نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
  • فروشگاه
  • *تکمیل خرید
  • *ورود
  • *ثبت نام
  • *سبد خرید
Pentax Electropumps
الکتروپمپ های پنتاکس ، ساخت ایتالیا
کالاهای گروه [ الکتروپمپ های پنتاکس (Pentax) ]
صفحه :  12بعد
Pentax CM 100/00
Pentax CM 100/00
قیمت : 12،500،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس بشقابی ، 1 اسب بخار ، واسطه چدن ، تکفاز
وضعیت : موجود است
Pentax CM 100/01
Pentax CM 100/01
قیمت : 14،000،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس بشقابی پروانه برنجی ، 1 اسب بخار ، واسطه چدن ، تکفاز
وضعیت : موجود است
Pentax CAM 100/00
Pentax CAM 100/00
قیمت : 14،000،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس جتی ، 1 اسب بخار ، واسطه چدن ، تکفاز
وضعیت : موجود است
Pentax PM 80
Pentax PM 80
قیمت : 7،500،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس تک فاز ، 1 اسب بخار
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 100/01
Pentax CB 100/01
قیمت : 20،500،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 1 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود است
Pentax CB 160/00
Pentax CB 160/00
قیمت : 25،000،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 1.5 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود است
Pentax CB 160/01
Pentax CB 160/01
قیمت : 27،700،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 1.5 اسب بخار ، 2 پروانه ، پروانه برنجی
وضعیت : موجود است
Pentax CB 210/00
Pentax CB 210/00
قیمت : 28،000،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 210/01
Pentax CB 210/01
قیمت : 30،500،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، 2 پروانه ، پروانه برنجی
وضعیت : موجود است
Pentax MB 200/00
Pentax MB 200/00
قیمت : 25،500،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود است
Pentax CH 210
Pentax CH 210
قیمت : 28،000،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CHT 210
Pentax CHT 210
قیمت : 26،500،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، سه فاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CH 310
Pentax CH 310
قیمت : 45،800،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 3 اسب بخار ، ارتفاع بالا ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CHT 310
Pentax CHT 310
قیمت : 27،000،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اینچ ، 3 اسب بخار ، ارتفاع بالا ، سه فاز
وضعیت : موجود است
Pentax CHT 400
Pentax CHT 400
قیمت : 50،500،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 4 اسب بخار ، ارتفاع بالا ، سه فاز
وضعیت : موجود نیست
صفحه :  12بعد