فروش اینترنتی

جهت خرید باید عضو فروشگاه باشید . اگر قبلاً ثبت نام کرده اید توسط نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
  • فروشگاه
  • *تکمیل خرید
  • *ورود
  • *ثبت نام
  • *سبد خرید
Pentax Electropumps
الکتروپمپ های پنتاکس ، ساخت ایتالیا
کالاهای گروه [ الکتروپمپ های پنتاکس (Pentax) ]
صفحه :  12بعد
Pentax CM 100/00
Pentax CM 100/00
قیمت قبل : 5،400،000 ریال
قیمت : 5،350،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس بشقابی ، 1 اسب بخار ، واسطه چدن ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CM 100/01
Pentax CM 100/01
قیمت قبل : 6،000،000 ریال
قیمت : 5،900،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس بشقابی پروانه برنجی ، 1 اسب بخار ، واسطه چدن ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CAM 100/00
Pentax CAM 100/00
قیمت : 6،300،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس جتی ، 1 اسب بخار ، واسطه چدن ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax PM 80
Pentax PM 80
قیمت : 4،000،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس تک فاز ، 1 اسب بخار
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 100/01
Pentax CB 100/01
قیمت : 8،250،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 1 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 160/00
Pentax CB 160/00
قیمت : 10،250،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 1.5 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 160/01
Pentax CB 160/01
قیمت : 11،700،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 1.5 اسب بخار ، 2 پروانه ، پروانه برنجی
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 210/00
Pentax CB 210/00
قیمت : 11،500،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CB 210/01
Pentax CB 210/01
قیمت : 12،700،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، 2 پروانه ، پروانه برنجی
وضعیت : موجود نیست
Pentax MB 200/00
Pentax MB 200/00
قیمت : 10،500،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس 2 اسب بخار ، 2 پروانه ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CAB 150/00
Pentax CAB 150/00
قیمت : 10،600،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس لول بلند ، 1.5 اسب بخار ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
Pentax CAB 200/00
Pentax CAB 200/00
قیمت : 10،750،000 ریال
الکتروپمپ پنتاکس لول بلند ، 2.2 اسب بخار ، تکفاز
وضعیت : موجود نیست
صفحه :  12بعد